Działalność

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zrzesza osoby zawodowo związane z branżą dachową: wykonawców, ekspertów, projektantów, dostawców oraz producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy dachów.

Celem Stowarzyszenia jest:

Struktura Stowarzyszenia

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy w kadencji 2019-2023

Bogdan Kalinowski

Prezes Zarządu Głównego PSD
 

Stefan Wiluś

Wiceprezes Zarządu Głównego PSD
 

Zbigniew Kowalski

Wiceprezes Zarządu Głównego PSD

Ryszard Gołębiowski

Wiceprezes Zarządu Głównego PSD

Ryszard Piwowski

Wiceprezes Zarządu Głównego PSD
KOMISJA REWIZYJNA:
Witold Boguszewski
Wiesław Niemiec
Piotr Polański
SĄD KOLEŻEŃSKI:
Emil Skarżyński – Przewodniczący
Rafał Jarecki – Zastępca Przewodniczącego
Jarosław Stypuła – Zastępca Przewodniczącego
Damian Klawikowski
Tomasz Bykowski
Mateusz Kuźmiński
ZESPÓŁ BIURA ZARZĄDU PSD:
Agnieszka Mołas – Kierownik Biura Zarządu PSD
Justyna Moszczyńska – Specjalista ds. komunikacji internetowej
Artur Bednarski – Kierownik projektu „Zawód Przyszłości Dekarz”
Magdalena Malińska – Koordynator projektu „Zawód Przyszłości Dekarz”
Iwona Szczepaniak – Redaktor naczelna magazynu „Nasz Dekarz”
Anna Ambrożkiewicz – Starszy specjalista ds. sprzedaży reklam

Członkowie Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy dokłada wszelkich starań, aby zrzeszyć w swoich strukturach najlepszych rzemieślników w kraju – dekarzy, blacharzy i cieśli.

Członek Zwyczajny

Tytuł przyznawany osobom fizycznym, które wykazują się dobrą znajomością wykonywania pokryć dachowych i izolacji, mają rekomendacje co najmniej dwóch członków zrzeszonych w PSD oraz złożyli deklarację o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych PSD. Członkowie mają prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia. Przysługuje im prawo wyborcze, mogą wnioskować w wszystkich sprawach, które dotyczą funkcji lub celów Stowarzyszenia, mogą korzystać z wiedzy i informacji zgromadzonych przez Biuro Zarządu PSD oraz Biura Terenowe mają prawo do nieodpłatnego lub ulgowego korzystania ze szkoleń, seminariów oraz inicjatyw realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

Członek Honorowy

Tytuł przyznawany najbardziej zasłużonym dekarzom, którzy poprzez swoje działania oraz podejmowane inicjatywy w sposób szczególny wpływają na rozwój organizacji.

Członek Senior

Tytuł przyznawany emerytowanym dekarzom. Mogą oni aktywnie uczestniczyć w życiu Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Członek Wspierający

Tytuł przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy najlepszym producentom, działającym na terenie naszego kraju.

Historia Stowarzyszenia

W kwietniu 1999 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy z numerem RST 3679. W dniu 17 marca 2003 r. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zostało wpisane do KRS pod numerem 0000154618. 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z póź. zm.) oraz Statutu. 
Przez lata działalność Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy rozrastała się na kolejne województwa w Polsce. Jako pierwszy, w efekcie inicjatywy piętnastu członków zwyczajnych z tego terenu, w 2000 roku zawiązał się Oddział Mazowiecki w Pruszkowie. Kolejnymi były oddziały: Lubelski, Łódzki, Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Małopolski, Biłgorajski, Pomorski, Zachodniopomorski, Wielkopolski, Podkarpacki.
W 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przystąpiło do Międzynarodowej Federacji Dekarzy IFD. Od tego czasu angażuje się ono aktywnie w pracę Federacji. Mistrzostwa Świata IFD odbywają się nieprzerwanie od 1988 r. Co drugi rok zwycięzcy Mistrzostw Polski Młodych Dekarzy reprezentują nasz kraj rywalizując z najlepszymi drużynami z całego globu, odnosząc przy tym spore sukcesy. Niejednokrotnie zdarzało się już, iż nasi zawodnicy zajmowali najwyższe miejsca na podium. 
Polska miała zaszczyt organizować Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy IFD już dwukrotnie: w 2006 roku w Krakowie i 2016 roku w Warszawie.
Zarząd Stowarzyszenia na przestrzeni lat:
Obecny kształt i zakres działania Naszej organizacji kształtowali kolejni Prezesi PSD.
Od 1999 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy działało pod kierownictwem 7 Prezesów:
<
1999 – 2002 r. – p. Zygmunt Leśniak
2002 – 2006 r. – p. Waldemar Piela
2006 – 2007 r. – Pełniący obowiązki Prezesa p. Tomasz Balcerowski
2007 r. – p. Jerzy Romanow
2007 – 2009 r. – p. Stanisław Dudek
2009 – 2012 r. p. Michał Olszewski
2012 r. – obecnie p. Bogdan Kalinowski

Organizacje, z którymi współpracujemy

Gdzie nas znaleźć?

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy posiada 15 oddziałów terenowych oraz biuro Zarządu, zlokalizowane w Warszawie.