Historia Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy powstało z inicjatywy dekarzy Mazowsza w 1999 roku. Ideę organizacji, która chciała zrzeszać ludzi zajmujących się zawodowo dachami zaczęto propagować w całej Polsce. Dzięki działaniom założycieli, którzy z pasją budowali Stowarzyszenie, dzisiaj cieszymy się dorobkiem minionego 20-lecia.

Powstawanie i funkcjonowanie organizacji to nie tylko spełnienie wymogów formalnych, ale też pomysły i zamierzenia – cele, które, określone w statucie, ukształtowały Stowarzyszenie i wyznaczyły kierunki działania. Bez zapaleńców poświęcających czas, energię i wykorzystujących swój talent organizatorski nie napisalibyśmy, że w 2020 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy jest najstarszą i najliczniejszą organizacją w Polsce skupiającądekarzy, blacharzy i cieśli z całego kraju. Stowarzyszenie stało się platformą wspólnego działania wykonawców, producentów i dystrybutorów materiałów wykorzystywanych w branży. Wzajemne zależności wynikają z zasad gospodarki rynkowej, a finansowe i merytoryczne wsparcie partnerów wpisane są w codzienność Stowarzyszenia. Współdziałaniem zawiadują ludzie i to dzięki nim realizowane są kolejne zadania.

LATA 90.

Transformacja ustrojowo-gospodarcza sprawiła, że potrzeby społeczeństwa bardzo szybko zaczęły ulegać zmianom. Ludzie wreszcie chcieli sami decydować o sobie, zamierzali zbudować przyszłość dla swoich dzieci. Niepewność jutra i nieufność do struktur państwa nawarstwiały się przez lata, a sytuacja społeczno-gospodarcza lat 80. Ubiegłego wieku jeszcze je wzmacniała. Nic dziwnego, że potrzeba tworzenia nowej rzeczywistości, która miała dać nam poczucie bezpieczeństwa, stała się doświadczeniem wielu z nas. Wolność gospodarcza, swoboda w podejmowaniu działalności i prowadzeniu własnej firmy była drogą do normalności. Okrągły Stół nazwano „nakrytym stołem”, jednak dla ogółu obywateli był to niestety „pusty stół”. Zmuszeni więc byliśmy dokonywać wyborów, dojrzewać w trybie przyśpieszonym i działać. Upływający czas nabrał nowego tempa. W takich warunkach dorosłe życie zaczynało moje pokolenie. Wolność miała wiele twarzy. Swoboda gospodarcza sprawiła, że kto żyw zakładał własne przedsiębiorstwo, a część z nich przetrwała najtrudniejsze momenty i rozbudowała się. Rynek materiałów budowlanych rozwijał się dynamicznie, pojawiały się nowe technologie sprowadzane spoza zachodniej granicy. Utworzenie stowarzyszenia zawodowego (stowarzyszenie wzajemnościowe) dla dekarzy i innych wykonawców z branży stało się potrzebą chwili. Środowisko odczuwało konieczność zjednoczenia i współdziałania, wypromowało więc liderów, powstała struktura ze wspólnymi celami. Ich osiągnięcie miało służyć zaspokajaniu potrzeb osób zrzeszających się. Do najpilniejszych należały: podnoszenie kwalifikacji zawodowych, organizacja szkoleń materiałowych oraz dotyczących umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej.

ORGANIZACJA

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, grupą społeczną realizującą przyjęte przez siebie cele, mającą osobowość prawną i wymagającą zarządzania. Walne zebranie członków wybiera spośród siebie członków funkcyjnych i powołuje organy: zarząd kierujący organizacją, komisję rewizyjną kontrolującą działania zarządu oraz sąd koleżeński o kompetencjach rozstrzygania spraw o naruszenie przez członków postanowień statutu i sporów między organami Stowarzyszenia a członkami.

Gdzie nas znaleźć?

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy posiada 15 oddziałów terenowych oraz biuro Zarządu, zlokalizowane w Warszawie.