Ubezpieczenia OC dla Dekarzy

Ubezpieczenie OC zalicza się do ubezpieczeń majątkowych, jednak wykazuje ono swoje specyficzne odmienności w stosunku do ubezpieczeń mienia (rzeczy). 

Zobowiązania wynikające ze szkód wyrządzonych innym osobom lub podmiotom są trudne do oszacowania, jednak specyfika działalności dekarskiej wskazuje, iż prawdopodobieństwo wyrządzenia takich szkód kontrahentom lub innym osobom (podmiotom) niezwiązanym żadną umową jest dość duże pomimo dołożenia przez “Dekarza” należytej staranności w trakcie realizacji prac dekarskich. Powyższe prowadzi do jednego podstawowego wniosku, pomimo iż zawarcie umowy ubezpieczenia OC nie jest nakazane prawem, to każdy przedsiębiorca prowadzący działalność dekarską powinien korzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC.

Warto pamiętać

iż ubezpieczeniem objęta jest OC w związku z prowadzeniem nw. działalności:

 • Wykonywanie więźby dachowej drewnianej lub stalowej.
 • Wykonywanie podkładów i poszycia dachów oraz izolacji basenów i tarasów.
 • Krycie dachów, montaż rynien i rur spustowych.
 • Montaż obróbek blacharskich.
 • Montaż okien i wyłazów dachowych.
 • Rekonstrukcja i naprawa pokryć dachowych i elementów wykończeniowych dachu.
 • Rozbiórka pokryć dachowych oraz dachów.
 • Wykonywanie termoizolacji dachów, stropodachów i poddaszy.
 • Konserwacja wszelkiego rodzaju pokryć dachowych i obróbek.
 • Montaż i demontaż odgromów.
 • Odśnieżanie dachów, usuwanie sopli i odmrażanie systemów odwodnienia dachu.
 • Roboty towarzyszące:
  a) murarsko-tynkarskie,
  b)ślusarsko-kowalskie.
 • Ustawianie rusztowań, pomostów do transportu materiałów oraz barier zabezpieczających BHP.
 • Rozbiórka dachów.
 • Organizacja imprez szkoleniowo-integracyjnych (np. pikników, zjazdów, targów, wystaw).
 • Wykonawstwo prac ogólnobudowlanych (robót budowlanych), związanych z działalnością dekarską.
 • Udział w imprezach wystawienniczych, targowych, branżowych festynach, konkursach i zawodach branżowych, itp.

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalną ofertą Ubezpieczenia OC na rok 2024 dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Informujemy, iż działa już kalkulator składek i opcja przyjmowania od Dekarzy wniosków
– zgłoszeń do ubezpieczenia OC na rok 2024.

https://sagabrokers.pl/ubezpieczenie-dekarzy/

Zachęcamy do skorzystania z tej formy – jest niezawodna i działa przez
SIEDEM DNI W TYGODNIU i przez 24 GODZINY NA DOBĘ.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez email – plik PDF edytowalny
Skorzystanie z niego wymagać będzie od Dekarza wypełnienia jego w komputerze i przesłanie do SAGA Brokers na adres e-mailowy: dekarze@sagabrokers.pl tego Zgłoszenia w dwóch wersjach:

1. Edytowalnej – po zapisanie zmian wprowadzonych przy wypełnianiu wzoru
2. Skanu z wydrukowanego i podpisanego Zgłoszenia w ww. wersji edytowanej

Dekarz będzie musiał poczekać na e-mail z informacją potwierdzającą przyjęcie jego Zgłoszenia, z wyliczoną kwotą składki i numerem konta bankowego Z.G. PSD, i na ich podstawie dokonać opłaty składki.

Zgłoszenie do ubezpieczenia online
Informację otrzymają Państwo na swój prywatny/ podany w formularzu e-mail.

Zwracamy uwagę na konieczność złożenia większej niż w roku 2018 liczby podpisów przez Dekarza – to wymogi ustawowe.

Gdzie nas znaleźć?

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy posiada 15 oddziałów terenowych oraz biuro Zarządu, zlokalizowane w Warszawie.