Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Oddziału Zachodniopomorskiego

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY ODDZIAŁU ZACHONIOPOMORSKIEGO

Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy zaprasza na: Walne Zebranie, które odbędzie się we wtorek 11 czerwca 2024 r.

pierwszy termin godz. 10.30,
drugi termin godz. 11.00

Miejsce:
Sala numer 20, IZBY RZEMIEŚLNICZEJ
al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie


OBECNOŚĆ OBWIĄZKOWA

PROGRAM ZEBRANIA:


1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Wybór Protokolanta Zebrania,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego PSD za rok 2023,

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału Zachodniopomorskiego PSD,

8. Wolne wnioski,

9. Dyskusja,

10. Zakończenie obrad,

Gdzie nas znaleźć?

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy posiada 15 oddziałów terenowych oraz biuro Zarządu, zlokalizowane w Warszawie.