#ZostańDekarzem!

Projekt Zawód Przyszłości Dekarz otrzymał dotację od duńskich Fundacji Villum Fonden i Velux Fonden, na realizację zadań związanych z kształceniem zawodowym i walką z wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich.

Fundacje Velux są całkowicie odrębne od firmy Velux i Stowarzyszenie w ramach Projektu nie posiada żadnych zobowiązań bezpośrednio wobec firmy Velux, dając tym samym możliwość udziału w Projekcie wszystkim zainteresowanym partnerom z branży.

Projekt „Zawód Przyszłości Dekarz” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na http://www.zawodprzyszloscidekarz.pl

Organizator
Główny sponsor
Patronat honorowy
Partnerzy Strategiczni Projektu
Wyłączny Partner Strategiczny w kategorii pokryć ciężkich
Wyłączny Partner Strategiczny w kategorii rozwiązań fotowoltaicznych
Partnerzy Wspierający

Gdzie nas znaleźć?

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy posiada 15 oddziałów terenowych oraz biuro Zarządu, zlokalizowane w Warszawie.