Nowy Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego

W dniu 15.06.2023r. odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Oddziału Zachodniopomorskiego, podczas spotkania wybrano nowy Zarząd Oddziału na lata 2023-2027

Prezes: Wojciech Cichecki

Wiceprezesi: Marek Bieniewicz, Piotr Polański, Daniel Kubacki, Ryszard Gołębiowski.

Gdzie nas znaleźć?

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy posiada 15 oddziałów terenowych oraz biuro Zarządu, zlokalizowane w Warszawie.