Nowy Zarząd Oddziału Mazowieckiego

W dniu 5 lipca 2023, po czteroletniej kadencji, odbyło się walne zebranie członków Oddziału Mazowieckiego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, podczas którego wybrano nowy zarząd oddziału mazowieckiego na lata 2023-2027 w składzie:

✅ Prezes Emil Skarżyński,

✅ Wiceprezes Zbigniew Buczek,

✅ Wiceprezes Dariusz Tymiński,

✅ Wiceprezes Jacek Karaś,

✅ Wiceprezes Wojciech Wierzbicki.

Członkowie oddziału serdecznie dziękują ustępującemu zarządowi za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju stowarzyszenia, a nowemu zarządowi życzymy sukcesów i wytrwałości w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

Gdzie nas znaleźć?

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy posiada 15 oddziałów terenowych oraz biuro Zarządu, zlokalizowane w Warszawie.