Młodzieżowy Mistrz Dekarstwa na Roof Expo

W trakcie targów Roof Expo (8 – 9 grudnia) rozegrana zostanie kolejna edycja Międzyszkolnych Zawodów Branżowych „Młodzieżowy Mistrz Dekarstwa”. Zawodnicy zmierzą się z zadaniem na makiecie imitującej dach pulpitowy wraz z okapem, deską boczną, attyką, kalenicą pulpitową, na poszyciu sztywnym (płyta OSB). W pierwszej kolejności zawodnicy będą musieli wykonać wstępne krycie z użyciem membrany dachowej (MWK). Z formatów blach o ustalonej szerokości i długości przyciąć i wykonać daną obróbkę blacharską na maszynie (giętarka), zachowując dokładny kształt i wymiary elementu. W kolejnym etapie będą musieli przeprowadzić montaż wykonanych elementów na makiecie. Zadanie obejmować będzie również montaż rynny ze spadkiem zgodnym z normą, a także denek, leja spustowego, elementów systemowych i akcesoriów – zgodnie z projektem.

Następną częścią zadania będzie wykonanie pokrycia z gotowych modułów zatrzaskowych oraz paneli z rąbkiem rzemieślniczym: kątowym stojącym i kątowym podwójnym, zgodnie z wymiarami, kierunkami zamykania rąbków, połączeniami z panelami zatrzaskowymi, jak przewidziano w zadaniu. Na panelach rąbka wykonane zostanie łączenie pojedyncze. Na kalenicy makiety zostanie odstawione skrzydło usztywniające i przeciwwodne, zamontowane fragmenty listew wentylacyjnych kalenicowych. Projekt przewiduje odstawienie boku attyki z blachy panelowej, zgodnie z wymiarami w projekcie, natomiast przy desce bocznej zawodnicy będą musieli odstawić również blachę panelową tak, aby można było zapiąć obróbkę boczna. Całość powinna zostać wykończona obróbkami blacharskimi wg projektu, dokładnych wytycznych wyprofilowania, wymiarów i sposobu oraz miejsca ich montażu.


Na wykonanie zadania przewidziano 8 h, które podzielone zostały na dwa dni – etapy. Pierwszy dzień 6 h + 45min przerwy obiadowej + przerwa 15 min. Drugi dzień 2h +15 min przerwy.
Zadanie będzie oceniane przez trzech sędziów, którzy oceny cząstkowe będą zapisywać w karcie ocen podzielonej na dwie części:

Pierwsza – ocena wizualna: zawiera oceny cząstkowe za kompletność ukończenia projektu, zgodność realizacji zadania z projektem, estetykę, właściwą organizację pracy, przestrzeganie zasad BHP, właściwe zastosowanie narzędzi, porządek na stanowisku.

Druga – ocena pomiarowa: obejmować będzie 10 punktów pomiarowych na makiecie, które ocenią dokładność wykonania konkretnych elementów projektu. Od odchylenia od podanego wymiaru zależeć będzie ocena danego punktu pomiarowego. Przyjmuje się punktację: 0-2 mm – 2 pkt., 3-5 mm – 1 pkt., 6+ mm – 0 pkt.


Docelowe zadanie konkursowe zostanie zmienione o ok. 30 %, a ostateczny projekt i dokładne informacje o zmianach zostanie przedstawiony przez sędziów podczas odprawy na dzień przed konkursem (7.12.2023). Zawodnicy otrzymają pełną dokumentację zadania, wraz z rysunkami detali i wymiarami poszczególnych elementów, z której będą korzystać w czasie konkursu.


W Międzyszkolnych Zawodów Branżowych „Młodzieżowy Mistrz Dekarstwa” zmierzą się:

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Mentor: Ryszard Piwowski

 • Krystian Łyczywek
 • Michał Wandzlewicz
 • Bogumił Przybylski

Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku

Mentor: Wojciech Pionke

 • Dominik Kosycarz
 • Polina Saienko
 • Marcin Marciniak

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie

Mentor: Jacek Małek

 • Robert Małek

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Mentor: Dariusz Kominek

 • Hubert Sarzyński
 • Bartłomiej Pękala
 • Bartłomiej Bartosiewicz

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

Mentor: Dawid Adamiec

 • Oliwier Mazut
 • Alan Czuba

Gdzie nas znaleźć?

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy posiada 15 oddziałów terenowych oraz biuro Zarządu, zlokalizowane w Warszawie.