Konferencja on-line Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Po raz pierwszy w historii Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, 4 lutego 2021 odbyła się konferencja on-line. Trwająca epidemia nie pozwalała na zorganizowanie tego typu wydarzenia w tradycyjnej formie, dlatego Zarząd Główny PSD podjął decyzję o realizacji konferencji w formie cyfrowej. Pozwoliło to w szerszym gronie spotkać się wirtualnie i porozmawiać o sprawach związanych z branżą dachową.

Tematyką przewodnią było szkolnictwo branżowe – kształcenie młodych dekarzy oraz podnoszenie kwalifikacji aktywnych zawodowo przedstawicieli tego zawodu. W ciągu kilku godzin, prowadzący i prelegenci przeszli od działalności proedukacyjnej Stowarzyszenia, przez nowe zmiany w systemie szkolnictwa branżowego, technologie usprawniające pracę dekarzy, blacharzy i cieśli, aż po wskazówki, jak właściwie wykorzystywać informacje zawarte w „Wytycznych dekarskich”.

Konferencję otworzył Bogdan Kalinowski, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, a następnie Dariusz Muślewski, dyrektor Grupy Produktów MTP, przywitał widzów i gości konferencji w studiu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obaj panowie odnieśli się do niecodziennej sytuacji, w której to targi BUDMA, odbywające się cyklicznie w tym terminie, zostały przełożone na listopad tego roku. Jak co roku, o tej porze, w czwartek, punktualnie w południe wyruszyłby pochód dekarzy przez tereny targowe, a krótko po nim, odbyłby się jubileuszowy, XX Kongres Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Prezes Bogdan Kalinowski przybliżył ideę i cel działania Stowarzyszenia, opowiedział o typowych aktywnościach, które realizuje się w Organizacji. Zwrócił szczególną uwagę na rozwój kompetencji jej członków, którym służą szkolenia i kursy prowadzone w ośrodkach kształcenia dekarzy. Rozpoczął też temat kształcenia młodzieży w ramach projektu „Zawód Przyszłości Dekarz”.

Szczegóły tego przedsięwzięcia rozwinął dalej kierownik projektu Artur Bednarski, który w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy odpowiada za realizację działań związanych z promocją i rozwojem edukacji branżowej. Opowiedział o działaniach, które Stowarzyszenie prowadziło w ubiegłym roku oraz planach na przyszłość. Przedstawione zostały także korzyści dla uczniów i szkół, wiążące się z uczestnictwem w projekcie. Artur Bednarski zaprosił do udziału w konferencji partnerów projektu „Zawód Przyszłości Dekarz”. Lidia Mikołajczyk-Gmur, konsultant krajowy The Velux Foundations, przedstawiła podstawowe informacje na temat programu grantowego Fundacji oraz wsparcia PSD, a o swoich motywacjach do wspólnego wspierania szkolnictwa branżowego opowiedzieli: Jacek Siwiński –prezes VELUX Polska, Marek Dzikiewicz – prezes Zarządu Balex Metal, Michał Kacprzak – Kierownik Akademii Creaton, Marcin Dyda – Kierownik Działu Szkoleń firmy Blachotrapez, Damian Jędrzejewski – European Region Manager marki Dakea oraz Tomasz Herner – zastępca dyrektora handlowego w firmie Blachy Pruszyński.

Zmiany w systemie edukacji branżowej

W czasie konferencji, punktem wyjściowym do rozmów była sytuacja na rynku pracy branży budowlanej. Drugą część spotkania poprzedziła wypowiedź Małgorzaty Walczak-Gomuły, prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, oraz krótki film na temat rynku inwestycji oraz problemów branży, przygotowany przez jej analityków.

Zaraz po tym, w debacie na temat źródeł pozyskiwania pracowników wzięli udział prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, Bogdan Kalinowski oraz Janusz Komurkiewicz, prezes Związku Polskie Okna i Drzwi. Zgodnie stwierdzili, że bez kształcenia wykwalifikowanych pracowników w systemie szkolnym, podaż pracy będzie znacząco za mała. Warto dodać, że Związek Polskie Okna i Drzwi prowadzi podobne działania wspierające szkolnictwo branżowe w zawodzie monter stolarki budowlanej, dlatego wzajemna wymiana doświadczeń znacząco wpływa na pomyślny rozwój obu projektów.

Następnie, Artur Bednarski opowiedział o sytuacji w szkołach branżowych, małym zainteresowaniu kształceniem branżowym oraz proponowanych sposobach rozwiązania tego problemu. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, oprócz samej promocji zawodu, pracuje nad otwieraniem kolejnych ośrodków kształcenia, które będą służyć uczniom oraz pomagać w podnoszeniu kwalifikacji aktywnym zawodowo dekarzom. Dla adeptów zawodu przygotowany jest program stypendialny oraz regularne certyfikowane szkolenia. Szkoły zaś mogą liczyć między innymi na wsparcie rekrutacji czy materiały dydaktyczne.

W kolejnej rozmowie, Ryszard Piwowski, wiceprezes ZG Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy i Magdalena Popielewska, dyrektorka Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, rozmawiali o wspólnym działaniu na rzecz kształcenia młodzieży. Pani dyrektor wskazała, że to osoba nauczyciela jest tym, kto ma największy wpływ na efekty edukacji młodego człowieka. Ryszard Piwowski wskazał na plany stworzenia kolejnego ośrodka kształcenia dekarzy właśnie na terenie szkoły budowlanej w Bydgoszczy. Dzięki bliskiej współpracy PSD ze szkołami branżowymi, efekty nauczania oraz zainteresowanie zawodem dekarz znacznie zyskują.

Kolejnym z prelegentów był Piotr Bartosiak, dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W swojej prezentacji przedstawił m.in. dobre informacje dla szkół i pracodawców, którzy podejmą się kształcenia uczniów dekarstwa. Szkoły oraz firmy prowadzące praktyczną naukę zawodu w trybie pozaszkolnym, otrzymają wyższe subwencje za każdego wykształconego ucznia – odpowiednio 1250 i 2000 zł.

Projektowanie 3D przyszłością dekarstwa?

Kolejna sesja konferencji rozpoczęła się bardzo ciekawym tematem usprawnienia pracy ciesielsko-dekarskich, przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Dietrich’s. Jednym z dekarzy korzystających z tego udogodnienia jest Artur Falkowski, młody lecz bardzo utytułowany dekarz z Podlasia, multimedalista Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata. Wraz z prezesem Stowarzyszenia opowiedzieli o tym, jak postrzegani przez inwestorów czy kierowników budów są dekarze stosujący tego typu programy. Jeszcze do niedawna, stworzenie pełnej więźby dachowej zajmowało Arturowi Falkowskiemu kilka dni, kiedy wraz ze swoimi pracownikami wykonywali ją na budowie. W tej chwili, niezależnie od pogody, potrzebują oni znacznie mniej czasu i zasobów ludzkich, żeby przygotować tę samą konstrukcję. Oczywiście, umiejętności pracy z programem do projektowania 3D nie wzięły się znikąd – młody dekarz musiał poświęcić na szlifowanie swoich umiejętności ok. roku, żeby swobodnie się w nim poruszać. Dodatkowo, firma Dietrich’s przygotowała krótki, acz bardzo ciekawy film obrazujący wiele możliwości swojego programu, które można stosować przy projektowaniu dachu.

Oczywiście, organizatorzy przewidzieli, że nie każdy póki co będzie czuł się na siłach, by spróbować pracy z nowym oprogramowaniem, dlatego dla osób pragnących w nieco bardziej tradycyjny sposób ułatwić sobie wykonywanie czynności dekarskich, ciesielskich i blacharskich, pokaz przymiarów i szablonów poprowadzili panowie Jan Grycuk i Jan Olizarowicz z Oddziału w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Z pewnością, trasowanie i obróbki blacharskie komina, stosując przedstawione narzędzia, będą teraz czystą przyjemnością.

Wytyczne dekarskie – wsparcie w pracy na dachu

Ostatni panel konferencji poprowadziła Iwona Szczepaniak, naczelna magazynu „Nasz Dekarz”. Jej gośćmi byli: Stefan Wiluś – wiceprezes ZG PSD i współautor publikacji merytorycznych Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, Krzysztof Patoka – współautor publikacji i manager ds. rozwoju produktu w firmie Marma Polskie Folie, Marek Podeszwa – kierownik Działu Doradztwa Technicznego firmy BMI Braas, Maciej Brzozowski – Product manager w firmie Wienerberger oraz Michał Kacprzak – kierownik Akademii Creaton. Wszyscy uczestniczyli w tworzeniu zeszytu 3 „Wytycznych dekarskich”, dlatego starali się przekazać wiedzę o tym jakie korzyści mają dekarze i producenci z „Wytycznych dekarskich” oraz jak je stosować w praktyce. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tych pozycji będzie można znaleźć w materiałach publikowanych w magazynie {Nasz Dekarz”.

Po raz pierwszy, ale z pewnością nie ostatni

Pierwszy raz w historii Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy konferencję zorganizowano w formie on-line. W podsumowaniu spotkania, Bogdan Kalinowski – Prezes Stowarzyszenia, wyraził nadzieję, żeby jak najszybciej móc wrócić do normalnych spotkań, które pozwalając na bezpośrednie zetknięcie z kunsztem rzemiosła i doświadczenia dekarzy, nie zastąpią w pełni tradycyjnej formuły targów. Z ust Prezesa padło także zaproszenie na najbliższą edycję Targów BUDMA, która zaplanowana jest obecnie na dni 23-26 listopada 2021.

Hasłem, które z pewnością powinno się zapamiętać i szerzyć w społeczeństwie, są słowa Prezesa Kalinowskiego: „Tylko nieliczni piłkarze zdobywają zaszczyty, a w dekarstwie, mimo wszystko, jest zgoła odmiennie – szansa, żeby zarobić duże pieniądze jest olbrzymia, a przy odrobinie wytrwałości naprawdę można być wspaniałym fachowcem”. Oby młodzi ludzie, dzięki staraniom Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy i otwierającym się możliwościom kształcenia w zawodzie Dekarz i Technik dekarstwa, co raz chętniej decydowali się na to rzemiosło. Tego organizatorzy Konferencji życzą wszystkim.

Konferencja w liczbach

Dzięki formule on-line tego wydarzenia, w Konferencji uczestniczyło znacznie ponad 300 osób. Cyfrowa forma spotkania pozwoliła na niespotykane do tej pory na Kongresach PSD włączenie wielu elementów oprawy wizualnej czy uczestnictwo prelegentów z odległych zakątków naszego kraju. Nowością była także możliwość zdobycia atrakcyjnych i wartościowych upominków ufundowanych przez Partnerów Konferencji, firmy: Blachotrapez, Balex Metal i Blachy Pruszyński.

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy serdecznie dziękuje za udział w Konferencji wszystkim widzom, prelegentom oraz partnerom, a także za wiele miłych słów i opinii, które spływają do Stowarzyszenia po tym wydarzeniu.

Zapraszamy na pełne nagranie konferencji, krótki film z przygotowania tego wydarzenia oraz do galerii zdjęć.

Część 1

Inauguracja

  • Powitanie gości | Bogdan Kalinowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, Dariusz Muślewski – Dyrektor grupy produktów MTP
  • Wprowadzenie do tematyki Konferencji, przedstawienie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy | Bogdan Kalinowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
  • Promocja i rozwój szkolnictwa branżowego w działaniach projektu „Zawód Przyszłości Dekarz” | Artur Bednarski – Kierownik projektu

Goście specjalni:
Lidia Mikołajczyk-Gmur – Konsultant krajowy The Velux Foundations
Jacek Siwiński – Prezes VELUX Polska
Marek Dzikiewicz – Prezes Zarządu BALEX METAL
Michał Kacprzak – Kierownik Akademii Szkoleniowej CREATON Polska
Marcin Dyda – Kierownik Działu Szkoleń BLACHOTRAPEZ
Damian Jędrzejewski – European Region Manager DAKEA
Tomasz Herner – Z-ca Dyrektora Handlowego BLACHY PRUSZYŃSKI

Prowadził: Wojtek Kaczmarczyk

Część 2

Problemy branży budowlanej z pracownikami. Kształcenie młodzieży i nowe perspektywy w sektorze edukacji.

  • Badanie rynku pracy i inwestycji. | Małgorzata Walczak-Gomuła – Centrum Badań i Analiz Rynku ASM
  • Problem niedoboru pracowników oczami przedsiębiorców. | Bogdan Kalinowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, Janusz Komurkiewicz – Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi
  • Jak zostać dekarzem? System edukacji w Polsce i nadchodzące zmiany – Technik dekarstwa. | Artur Bednarski – Kierownik projektu, Jan Grycuk – Prezes Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy w Białymstoku, nauczyciel zawodu
  • Współpraca organizacji branżowych ze szkołami, czyli jak zdobyć uczniów i solidnie ich wykształcić w zawodzie? | Magdalena Popielewska – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, Ryszard Piwowski – Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, nauczyciel zawodu
  • Zmiany formalne w systemie edukacji branżowej. | Piotr Bartosiak – Dyrektor DSKKZ w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Część 3

Jak ułatwić sobie pracę dostępnymi metodami?

  • Technologia komputerowa w dekarstwie, od teorii do praktyki. | Artur Falkowski – Multimedalista Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata Młodych, Dekarzy IFD, przedsiębiorca; Bogdan Kalinowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
  • Narzędzia, przymiary i szablony, które przyspieszają prace dekarskie, blacharskie i ciesielskie. | Jan Grycuk i Jan Olizarowicz – Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Białymstoku

Część 4

Jak korzystać z „Wytycznych dekarskich”?

Debata prowadzona przez Iwonę Szczepaniak – Redaktor naczelną magazynu „Nasz Dekarz”

Uczestnicy:
Stefan Wiluś – Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, orzecznik techniczny PSD, rzeczoznawca SITPMB
Krzysztof Patoka – Manager ds. rozwoju produktu, Marma Polskie Folie
Michał Kacprzak – Product manager, CREATON Polska
Maciej Brzozowski – Product manager, Wienerberger
Marek Podeszwa – Kierownik Działu Doradztwa Technicznego, BMI BRAAS

Część 5

Podsumowanie i zakończenie | Bogdan Kalinowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Tak powstawała ta konferencja…

Galeria zdjęć

Gdzie nas znaleźć?

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy posiada 15 oddziałów terenowych oraz biuro Zarządu, zlokalizowane w Warszawie.