Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Współpraca z MEN

Zawód dekarz  

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy dąży do unormowania zapisów w ustawach polskich dotyczących zawodu dekarz. Rozpoczynamy współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, która ma na celu jasne określenie kim jest dekarz, jakie powinien mieć umiejętności, aby wykonywać zawód i jak wygląda ścieżka kształcenia w zawodzie.

Wspólnie rozpoczynamy kampanię społeczno-informacyjną skierowaną do młodzieży szkolnej
i rodziców a także do nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych. Kampania ma ukazać pozytywne aspekty wykonywania zawodu, zachęcić młodych do podejmowania nauki i praktyk zawodowych
w polskich i zagranicznych firmach dekarskich.

 

Kim jest dekarz?
Dekarz to rzemieślnik trudniący się kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje także podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki.

Dekarz-blacharz wykonuje jeden z ważniejszych elementów budowli, jakim jest pokrycie dachu. Dach składa się z trzech części: konstrukcji nośnej, podkładu i poszycia dachowego. Jeżeli konstrukcja nośna i podkład są drewniane to wykonuje je cieśla budowlany, jeśli metalowe,€“ monter konstrukcji budowlanych. Dziełem dekarza jest poszycie, a więc ta najważniejsza część dachu, która bezpośrednio chroni budowlę przed wpływami atmosferycznymi. Dobre wykonanie poszycia dachowego ma ogromny wpływ na trwałość obiektu. Chodzi głownie o to, by zabezpieczało przed wilgocią, musi też wytrzymać podmuchy wiatru i zmiany temperatury otoczenia.

Uzupełnieniem większości dachów są urządzenia do odpływu wody, na przykład rynny i rury spustowe a ich instalacją również zajmuje się dekarz-blacharz. Trudno jednocześnie rozstrzygnąć, czy stanowisko pracy dekarza to dach, czy może warsztat, a praca na dachu jest tylko montażem wcześniej przygotowanego w warsztacie poszycia dachowego.

Praca w tym zawodzie dzieli się na dwa wyraźne etapy. Pierwszy z nich to praca na ziemi a najczęściej w warsztacie lub obok budynku, drugi a to prace na dachu a montaż elementów poszycia. Podczas wykonywania prac na wolnym powietrzu uciążliwa może być zmienna temperatura powietrza, hałas a zwłaszcza przy cięciu blach, a podczas zgrzewania mas bitumicznych, wydzielanie się drażniących substancji. Łączenie blach przez lutowanie powoduje ulatnianie się różnych gazów. Ciągłe podnoszenie materiałów, sięganie po nie, trwanie w niewygodnej pozycji, tak charakterystyczne dla sposobu pracy dekarza, grozi przewlekłymi chorobami narządu ruchu. Największym niebezpieczeństwem tej pracy jest jednak ryzyko upadków z wysokości i ryzyko skaleczeń, zwłaszcza przy obróbce blachy.

Do podjęcia nauki w tym zawodzie niezbędne są zdolności manualne oraz wyobraźnia przestrzenna niewymagane natomiast studia wyższe. Najważniejsze są chęci do pracy.

Zarobki dekarza

W roku 2002 zarobki dekarzy w Polsce kształtowały się na poziomie 67 % średniej krajowej (1430,00 zł), a w chwili obecnej wysokość zarobków jest na poziomie 104%. Średnio dekarz zarabia od 2 500 zł netto do nawet 20 000 zł. Poziom wynagrodzenia wynika z jakości nabytych umiejętności i ilości zlecanych prac.
Przykładowo – średnie zarobki dekarza w Niemczech wynoszą od 2800 euro – 10 000 euro.