IFD

PSD jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dekarskiej IFD - International Federation for the Roofing Trade

współczynnik Sd

→równoważna (ekwiwalentna, odpowiadająca) dyfuzyjnie grubość powietrza - współczynnik porównujący opór dyfuzyjny opisywanego materiału do oporu powietrza o określonej grubości. Współczynnik Sd wyrażany jest w metrach. Określa własności dyfuzyjne materiału przez porównanie jego oporu dla cząsteczek pary wodnej. Do oporu, jaki stawia tym cząsteczkom powietrze

Członkowie wspierający