Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Program “Dobra Firma Dekarska”

Program „Dobra Firma Dekarska” jest skierowany do aktywnych członków Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, którzy chcieliby podnieść jakość oferowanych przez siebie usług i zarazem poprawić ogólny wizerunek swojej firmy. Certyfikacje ma na celu zapewnienie naszym przyszłym klientom możliwości korzystania z usług sprawdzonych i rzetelnych firm. Firm które posiadają doskonale wyposażone warsztaty narzędziowe i najlepiej wyszkolonych pracowników. “Dobra Firma Dekarska” to przede wszystkim gwarancja jakości świadczonych usług i pewność prawidłowej realizacji. “Dobra Firma Dekarska” to firma polecana. Aby przystąpić do programu należy spełnić warunki podane w regulaminie “Certyfikacji Dobrej Firmy Dekarskiej” dostępnym na stronie Stowarzyszenia, lub w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy oraz w oddziałach terenowych stowarzyszenia

dobra_firma_dekarska_copy

 

Procedura nr 1.

Jeżeli firma posiada Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, dodatkowo musi spełnić następujące wymogi:

  • Przedstawić dokumentację z co najmniej jednej przeprowadzonej inwestycji. Dokumentacja może być przedstawiona w formie zdjęć lub filmu. Dokumentacja musi pokazywać sposób wykonywania prac blacharsko – dekarskich, narzędzia, maszyny i sprzęt w który firma jest wyposażona.
  • Przedstawić oświadczenie właściciela o posiadaniu niezbędnych rusztowań do wykonywanych prac blacharsko – dekarskich. Jeżeli firma nie posiada swoich rusztowań, może przedstawić umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań.
  • Przedstawić oświadczenie właściciela o posiadaniu przez wszystkich zatrudnianych pracowników środków ochrony indywidualnej (pasy lub szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne, firmowa odzież robocza, obuwie ochronne)
  • Przedstawić oświadczenie właściciela o posiadaniu niezbędnych narzędzi i sprzętu do wykonywania profesjonalnych usług dekarsko – blacharskich (wkrętarki, szlifierki kątowe, narzędzia blacharskie)
  • Przedstawić referencje od inwestorów z pięciu ostatnich przeprowadzonych inwestycji, z dowolnej technologi
  • Przedstawienie co najmniej pięciu opinii o firmie wystawionych przez doradców technicznych, firm producenckich
  • Oświadczenie wydane przez Zarząd Oddziału, do którego przynależy firma dekarska, stwierdzające brak skarg lub zażaleń wniesionych przez inwestorów na daną firmę


Procedura nr 2.

Jeżeli firma nie posiada Certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, musi spełnić warunki opisane w Regulaminie Certyfikacji PSD oraz warunki wyszczególnione w Procedurze nr 1.

Firmy, które chciałby uzyskać status Dobrej Firmy Dekarskiej, a nie są w stanie sprostać warunkom niezbędnym do uzyskania tego statusu, mogą zgłosić swój akces do Zarządu Oddziału, do którego należą. Zarząd Oddziału, w porozumieniu z Zarządem Głównym PSD, oraz firmą dekarską, podejmie rozmowy z producentami  celem umożliwienia firmie dekarskiej spełnienia warunków programu Dobra Firma Dekarska. Plan będzie obejmował lojalnościową współpracę z wybranymi producentami pokryć dachowych, którzy w zamian za promowanie i wykorzystywanie ich produktów, będą wyposażać firmy dekarskie we wszystko to, co firma powinna posiadać aby uzyskać status Dobrej Firmy Dekarskiej. Współpraca lojalnościowa będzie się odbywała na podstawie podpisanej przez obie strony umowy określającej wysokość udzielonej pomocy finansowej oraz sposób i termin jej zwrotu.

Otrzymanie statusu Dobra Firma Dekarska, będzie potwierdzone stosownym dokumentem. Firma posiadająca status Dobrej Firmy Dekarskiej, będzie pozycjonowana najwyżej w rankingu firm dekarskich, umieszczanych na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.