Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

REKOMENDACJE PSD

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy udziela rekomendacji produktom dekarskim spełniającym najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa. Produkt opatrzony znakiem rekomendacji Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy jest produktem testowanym pod kątem wytrzymałości i jakości.

Każdy rekomendowany produkt został przetestowany przez Komisję Techniczną Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Badanie produktu obejmuje również analizę dokumentacji dostarczonej przez producenta. Analiza dokumentacji jest wykonywana pod względem formalnym, metodycznym i merytorycznym.

PROCEDURA UDZIELANIA REKOMENDACJI NA PRODUKTY PRZEZ POLSKIE   STOWARZYSZENIE DEKARZY

Firma ubiegająca się o udzielenie rekomendacji Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy na swój produkt dostarcza do Komisji Technicznej przy PSD następujące dokumenty :

  • Wniosek o udzielenie rekomendacji.
  • Krótką charakterystykę produktu.
  • Deklarację zgodności.
  • Oznakowanie CE.
  • Dokumentację techniczną produktu.
  • Instrukcję stosowania (montażu).
  • Druk karty gwarancyjnej.
  • Opinie użytkowników.

W uzgodnieniu z Komisją Techniczną ustalane jest miejsce i termin „montażu kontrolowanego” z udziałem uprawnionych przedstawicieli wnioskodawcy.

Po zakończeniu „montażu kontrolowanego” sporządzany jest protokół stanowiący podstawę do udzielenia rekomendacji.

W przypadku narzędzi okres testowania jest min. 6 miesięcy.

Udzielanie rekomendacji na produkt jest odpłatne – 3000 zł/netto.

Środki wpłacone przez Producenta nie gwarantują uzyskania rekomendacji a stanowią jedynie podstawę do rozpoczęcia procesu testowania i sporządzania dokumentacji.