Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy skupia w swoich szeregach firmy dekarskie z całego kraju i należy do światowej Federacji Dekarskiej „IFD”. Współpracujemy z czołowymi producentami pokryć i akcesoriów dachowych działających na runku polskim. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy deficyt młodych ludzi, przygotowanych przez szkoły do wykonywania zawodu dekarza. Spowodowane jest to brakiem w Polsce szkół zawodowych, które kształciłyby w zawodach: dekarz i blacharz.

Widząc potrzebę kształcenia młodzieży w tych zawodach, jako jedna z największych organizacji branżowych w Polsce podjęliśmy współpracę z wieloma szkołami na terenie kraju, min. z Zespołem Szkół nr. 1 w Pruszkowie. Z chwilą rozpoczęcia współpracy, spotkaliśmy się z dużą przychylnością Dyrekcji szkoły i przedstawicieli Starostwa w Pruszkowie. Okazało się jednak, że szkoła nie posiada pomieszczenia na warsztaty dekarskie, wtedy powstał pomysł na początku wydawał się nie realny do wykonania, wybudowania hali dydaktycznej o powierzchni około 300 m², na miejscu starych budynków gospodarczych i wyposażenia jej we wszystkie niezbędne narzędzia dekarskie i blacharskie . Dzięki stałej współpracy z producentami pokryć i akcesoriów dachowych, mogliśmy zacząć rozmowy o sposobie realizacji pomysłu, nasi dekarze zadeklarowali, że w „czynie społecznym” wybudują halę. Podpisaliśmy stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie, wykonaliśmy projekt hali i wkrótce otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Budowa hali Ośrodka Kształcenia Dekarzy trwała miesiąc.

Obecnie w hali znajduje się biuro oddziału mazowieckiego PSD oraz Ośrodek Kształcenia Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, a Zespół Szkół nr. 1 w Pruszkowie zyskał miejsce do zajęć praktycznych, dzięki czemu w roku szkolnym 2010 rozpoczął się nabór do klasy o profilu blacharsko-dekarskim. Pierwsi uczniowie /8 chłopców/, chcący się kształcić w tym zawodzie rozpoczęli naukę teoretyczną oraz praktyczna naukę zawodu.Dekarze zrzeszeni w oddziale mazowieckim PSD stale zapewniają praktyki w swoich firmach, a następnie chętnie zatrudniają wszystkich którzy zdobędą zawód dekarza czy blacharza. PSD ma w swoich szeregach Mistrzów, którzy prowadzą szkolenia i kursy zawodowe oraz mają uprawnienia do zakładania firm w UE. Oddział mazowiecki PSD stara się wypromować Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie i jednocześnie zachęcić młodzież do nauki w klasach o profilu: dekarz i blacharz.

Bardzo ważną rolę w działalności Ośrodka Kształcenia zajmuje organizacja szkoleń dla dekarzy z całego kraju. Dzięki takim szkoleniom każdy zainteresowany może uzupełniać już posiadane kwalifikacje oraz nabywać coraz to nowe i pełniejsze umiejętności w zawodzie dekarz i blacharz pod okiem specjalistów i doradców technicznych z firm producenckich. Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie jest z pewnością jednym z najlepiej wyposażonych tego typu obiektów w Polsce. Na zaplecze szkoleniowe ośrodka składa się kilkadziesiąt stelaży szkoleniowych przystosowanych do prezentacji produktów pokryciowych we wszystkich technologiach dostępnych aktualnie na rynku.

Do dyspozycji kursantów są nowoczesne narzędzia ręczne, narzędzia pneumatyczne, zaginarki, windy dekarskie, automaty do bicia łat, palniki gazowe oraz narzędzia ciesielskie. Szkolenia organizowane są przy współudziale Firm Producenckich oraz dekarzy zrzeszonych w PSD. W ubiegłym sezonie szkoleniowym w Ośrodku zostało zorganizowanych kilkadziesiąt spotkań, podczas których przeszkoliliśmy ponad 300 dekarzy z całego kraju. Firmy, które brały udział w szkoleniach to min.: PLANNJA, FAKRO, TRIFLEX, ROTO, FRANK, VELUX i wiele innych. Regularnie do Ośrodka zgłaszają się firmy zajmujące się administrowaniem budynków mieszkalnych
i obiektów wielko- powierzchniowych, zatrudniające osoby na stanowiskach konserwatorów pokryć dachowych – celem przeszkolenia swoich pracowników z podstaw montażu i konserwacji pokryć dachowych. W Ośrodku Kształcenia Dekarzy PSD, każdy z zainteresowanych może uzyskać tytuł Czeladnika bądź Mistrza uczestnicząc w Kursie, ukończenie którego pozwala na otrzymanie państwowego świadectwa potwierdzającego posiadane kwalifikacje z zakresu sztuki dekarskiej.

 

szkolenia-cykliczne-i-egzaminy-w-osrodku-ksztalcenia-dekarzy-w-pruszkowie_logo

Ośrodek Kształcenia Dekarzy
ul. Promyka 24/26
Pruszków
pon. – pt 8:00-16:00
tel.: (22) 720-97-15, +48 0509-447-590
email: mazowieckie@dekarz.com.pl