Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

statutPolskie Stowarzyszenie Dekarzy za nadrzędne wartości uznaje człowieka i jego naturalne otoczenie. Wszelkie działania Stowarzyszenia
i jego członków powinny być przyjazne człowiekowi i przyrodzie.

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy powstało i działa w celu wspierania swoich członków w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz w celu zapewnienia im możliwości integracji i rekreacji w ramach środowiska zawodowego.

Działania Stowarzyszenia mają przyczyniać się szerzeniu fachowej wiedzy dekarskiej, blacharskiej i ciesielskiej poprzez kursy i szkolenia zawodowe oraz praktyki zawodowe dla Młodych Dekarzy w najlepiej prosperujących
firmach dekarskich.

 

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy winno budować swój pozytywny wizerunek poprzez:

  1. rzetelną i uczciwą pracę swych członków, opartą o wysokie kwalifikacje zawodowe i wartości moralne,
  2. aktywność środowiskową swych członków, wyrażaną w nowoczesnej postawie “rzemieślnika- menedżera”, otwartego na dynamicznie zmieniający się rynek, przestrzegające zasad etyki zawodowej,
  3. aktywną działalność władz Stowarzyszenia
  4. szerzenie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  5. edukację środowiska branżowego z zakresu ubezpieczeń OC