Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Jak założyć oddział


Bez tytułu1

ZASADY ZAŁOŻENIA NOWEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY


O Nas 

Pol2skie Stowarzyszenie Dekarzy jest najstarszym Stowarzyszeniem zrzeszającym Dekarzy z całej Polski. Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Federacji Dekarzy IFD, na czele której stoi obecnie Polak. Razem walczymy o to, aby zawód Dekarza był rozpowszechniany i szanowany. Podnosimy  kwalifikacje zawodowe, szkolimy dekarzy, walczymy z szarą strefą, negocjujemy najlepsze ubezpieczenia OC i integrujemy środowisko Dekarzy i Producentów. Promujemy najlepsze materiały dachowe.

PSD założone zostało przez Dekarzy i dla Dekarzy bo Naszą pasją są dachy!


ZASADY

  • Oddziały Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy tworzy Zarząd Główny na pisemny wniosek, co najmniej 25 członków zwyczajnych Stowarzyszenia (Oddział tworzy minimum 25 członków – Dekarzy ).
  • Oddział może obejmować zasięgiem jedno województwo.
  • Każdy Oddział powinien posiadać biuro. Biuro Oddziału nie może być utworzone i mieścić się przy firmach handlowych.
  • Realizując swe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, musi jednak zatrudnić pracownika do prowadzenia swych spraw.
  • Pracownikami Stowarzyszenia mogą być ich członkowie.
  • Oddział musi się samofinansować.
  • Każdy Członek Zwyczajny ma obowiązek ubezpieczyć się w PSD
  • Biuro Zarządu Głównego PSD wspiera technicznie działania nowo powstałego oddziału terenowego

 


 

 

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy | ul. Puławska 405 , 02-801 Warszawa| tel 503 123 908 | biuro@dekarz.com.pl | www.dekarz.com.pl