Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Historia PSD

17 lat historii Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy to organizacja zawodowa zrzeszające rzemieślników wykonujących prace dekarskie. Członków stowarzyszenia dzielimy na Członków Zwyczajnych czyli wykonawców zarówno dachów płaskich jak i kalenicowych i Członków Wspierających czyli  producentów materiałów i wyrobów dekarskich, producentów narzędzi i maszyn dekarskich.

W kwietniu 1999 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy z numerem RST 3679.

W dniu 17 marca 2003 r. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zostało wpisane do KRS pod numerem 0000154618.

Stowarzyszenia działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z póź. zm.) oraz Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Przez kolejne lata działalności stowarzyszenie rozrastało się na kolejne województwa w Polsce. Pierwszym oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy był oddział Mazowiecki w Warszawie. Założony został przez 15 członków zwyczajnych z terenów Mazowsza w 2000 roku. Kolejnymi były oddziały: Łódzki, Lubelski, Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Małopolski, Biłgorajski, Pomorski, Zachodniopomorski, Wielkopolski, Podkarpacki.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 13 aktywnie działających oddziałów w największych województwach Polski. Kolejne otwierane oddziały będą znajdowały się w Opolu i Wrocławiu.

W szeregach stowarzyszenia działa 570 członków w całej Polsce. Dekarze prowadzą własne firmy zatrudniając pracowników co tworzy potężną sieć współpracy w całym kraju. Dążymy do współpracy ze wszystkimi rzetelnymi wykonawcami pokryć dachowych oraz najlepszymi Producentami pokryć dachowych.

Stowarzyszenie przez 17 lat zorganizowało 17 Dni Dekarza i Gali Dekarskich w najpiękniejszych miejscach Polski. Braliśmy udział w 15 edycjach Targów Budowlanych BUDMA w Poznaniu gdzie zorganizowaliśmy 8 razy Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy oraz XV Kongresów Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

W 2003 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zostało członkiem Międzynarodowej Federacji Dekarzy IFD.

Od tego czasu angażujemy się aktynie w życie organizacji. Polacy biorą udział w Mistrzostwach Świata Młodych Dekarzy i zajmują miejsca na podium. W 2006 roku Polska była organizatorem 21 Mistrzostw Świata Młodych Dekarzy w Krakowie. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mediów, władz miasta i samych dekarzy.

Przez 17 lat Polskie Stowarzyszenie Dekarzy miało 3 siedziby biura Zarządu Głównego:

  1. ul. Bartycka w latach 1999 – 2002 r.
  2. al. Jerozolimskie 202, Warszawa 2003 – 2014 r.
  3. ul. Puławska 405, Warszawa 2014 – obecnie

Zarząd Stowarzyszenia na przestrzeni lat:

Obecny kształt i zakres działania Naszej organizacji kształtowali kolejni Prezesi PSD. Od 1999 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy działało pod kierownictwem 5 Prezesów:

1999-2003 r. – P. Zygmunt Leśniak

2003-2005 r. – P. Waldemar Piela

2005 r. – P. Jerzy Romanow

2005-2007 r. P. Stanisław Dudek

2007 – 2013 r. P. Michał Olszewski  – obecnie Prezydent Światowej Federacji Dekarzy IFD

2013 – obecnie P. Bogdan Kalinowski