Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Ubezpieczenia OC dla Dekarzy

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA DEKARZY Z PSD NA ROK 2017

ubezpieczenie OC zalicza się do ubezpieczeń majątkowych, jednak wykazuje ono swoje specyficzne odmienności w stosunku do ubezpieczeń mienia (rzeczy).

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia OC nie jest określony składnik majątkowy Ubezpieczonego. Ubezpieczenie może być zawarte nawet przez Ubezpieczonego (ubezpieczającego) nie posiadającego żadnego majątku.
Z tych powodów ubezpieczenie OC nazywane jest ubezpieczeniem pasywów, czyli zobowiązań Ubezpieczonego, jakie mogą powstać w przyszłości – w okresie ubezpieczenia.

Zobowiązania wynikające ze szkód wyrządzonych innym osobom lub podmiotom są trudne do oszacowania, jednak specyfika działalności dekarskiej wskazuje, iż prawdopodobieństwo wyrządzenia takich szkód kontrahentom lub innym osobom (podmiotom) niezwiązanym żadną umową jest dość duże pomimo dołożenia przez “Dekarza” należytej staranności w trakcie realizacji prac dekarskich. Powyższe prowadzi do jednego podstawowego wniosku, pomimo iż zawarcie umowy ubezpieczenia OC nie jest nakazane prawem, to każdy przedsiębiorca prowadzący działalność dekarską powinien korzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC.

 

Warto pamiętać, iż ubezpieczeniem objęta jest OC w związku z prowadzeniem nw. działalności:

 • Wykonywanie więźby dachowej drewnianej lub stalowej.
 • Wykonywanie podkładów i poszycia dachów oraz izolacji basenów i tarasów.
 • Krycie dachów, montaż rynien i rur spustowych
 • Montaż obróbek blacharskich,
 • Montaż okien i wyłazów dachowych.
 • Rekonstrukcja i naprawa pokryć dachowych i elementów wykończeniowych dachu.
 • Rozbiórka pokryć dachowych oraz dachów
 • Wykonywanie termoizolacji dachów, stropodachów i poddaszy.
 • Konserwacja wszelkiego rodzaju pokryć dachowych i obróbek.
 • Montaż i demontaż odgromów.
 • Odśnieżanie dachów, usuwanie sopli i odmrażanie systemów odwodnienia dachu.
 • Roboty towarzyszące: a)murarsko-tynkarskie, b)ślusarsko-kowalskie.
 • Ustawianie rusztowań, pomostów do transportu materiałów oraz barier zabezpieczających BHP.
 • Rozbiórka dachów.
 • Organizacja imprez szkoleniowo-integracyjnych (np. pikników, zjazdów, targów, wystaw).
 • Wykonawstwo prac ogólnobudowlanych.
 • Udział w imprezach wystawienniczych, targowych, branżowych festynach, konkursach i zawodach branżowych, itp.

 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ubezpieczenie OC zalicza się do ubezpieczeń majątkowych, jednak wykazuje ono swoje specyficzne odmienności w stosunku do ubezpieczeń mienia (rzeczy).
Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia OC nie jest określony składnik majątkowy Ubezpieczonego. Ubezpieczenie może być zawarte nawet przez Ubezpieczonego (ubezpieczającego) nie posiadającego żadnego majątku.
Z tych powodów ubezpieczenie OC nazywane jest ubezpieczeniem pasywów, czyli zobowiązań Ubezpieczonego, jakie mogą powstać w przyszłości – w okresie ubezpieczenia. Zobowiązania wynikające ze szkód wyrządzonych innym osobom lub podmiotom są trudne do oszacowania, jednak specyfika działalności dekarskiej wskazuje, iż prawdopodobieństwo wyrządzenia takich szkód kontrahentom lub innym osobom (podmiotom) niezwiązanym żadną umową jest dość duże pomimo dołożenia przez “Dekarza” należy-tej staranności w trakcie realizacji prac dekarskich. Powyższe prowadzi do jednego podstawowego wniosku, po-mimo iż zawarcie umowy ubezpieczenia OC nie jest nakazane prawem, to każdy przedsiębiorca prowadzący działalność dekarską powinien korzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC.

 

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej:
Terytorium Europy z tym, że w odniesieniu do podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego oraz odpowiedzialności cywilnej pracodawcy – cały świat z wyłączeniem USA, Kanady i ich posiadłości.