Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Wytyczne dekarskie PSD

„Zasady doboru warstw wstępnego krycia” to pierwsza na rynku publikacja dotycząca dachów stromych wydana przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Ta inicjatywa PSD wynika z tego, że dach to strategiczny element konstrukcyjny budynku, więc jego solidne wykonanie jest niezwykle ważne.

Jednak w Polsce brakuje norm, które stanowiłyby wsparcie dla dekarzy, blacharzy i cieśli w zakresie budowy dachów. Choć na rynku pojawiają się nowe rozwiązania, to jednocześnie wciąż nie ma jasnych zasad dotyczących stosowania materiałów dachowych i budowy dachów. To powoduje nieporozumienia i prowokuje konflikty. Dlatego Stowarzyszenie zdecydowało się wesprzeć wykonawców dachów, opracowując „ Wytyczne dekarskie” na podstawie zasad otrzymanych z IFD – Międzynarodowej Federacji Dekarzy. Zawierają one uporządkowane wymagania i zasady stosowania materiałów wykorzystywanych do wykonania dachów, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, techniki i praktyki na poziomie światowym. Wytyczne mają się stać narzędziem ułatwiającym pracę na dachach i przygotowanie ekspertyz, ocen i opinii technicznych, a także stanowić podstawę w spornych sprawach dotyczących wykonania dachów, które swój finał znalazły w sądzie.

Kontynuacją tej pierwszej publikacji będą kolejne zeszyty. Obecnie w przygotowaniu są detale warstw wstępnego krycia, których wydanie jest planowane w drugiej połowie 2018 roku. Wydane dokumenty będą stanowić zbiór zasad dekarskich adekwatnych do polskich realiów.