Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Konferencja “Gospodarka a kształcenie”

Dnia 19.04.2018r. w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. “Gospodarka a kształcenie”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w celu promowania współpracy szkół z pracodawcami.

Wzięły w nim udział różne grupy zawodowe i społeczne – przedstawiciele Rządu, przedsiębiorcy, spółki Skarbu Państwa, samorządy lokalne, przedstawiciele uczelni wyższych i szkół branżowych, nie mogło zabraknąć również nas – Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Głównym tematem konferencji było dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do nowoczesnej gospodarki. Aktualnie na rynku pracy występuje deficyt wykwalifikowanych fachowców, młodzież zazwyczaj wybiera szkoły ogólnokształcące.

Obecnie Rząd kładzie nacisk na wspieranie i promocje szkolnictwa zawodowego w Polsce. Potwierdzają to słowa zaproszonej na konferencję Pani Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dotyczące potrzeby zmiany postrzegania szkół branżowych i osób do nich uczęszczających.

Podczas konferencji zaproszeni goście na konkretnych przykładach przedstawili korzyści płynące z wyboru przez młodych ludzi ścieżki kształcenia technicznego i zawodowego.

Również my, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, mieliśmy swój wkład w to spotkanie. Pani Anna Deran – Dyrektor PSD przedstawiła dobre praktyki dotyczące współpracy przedsiębiorców i uczniów na przykładzie Stowarzyszenia. W swojej prezentacji opowiedziała o projekcie “ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – DEKARZ”, który ma na celu promowanie zawodu dekarza poprzez m.in. tworzenie w szkołach klas o profilu dekarskim. Zostały przedstawione korzyści wynikające z uczęszczania do klasy dekarskiej, takie jak: stypendia naukowe dla najlepszych, praktyki w renomowanych firmach partnerskich, jak również gwarancja zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Pan Zbigniew Buczek jako ekspert w dziedzinie blacharstwa i dekarstwa przedstawił natomiast praktyczną stronę zawodu. Podkreślił jak ważne jest kształcenie młodych specjalistów oraz zmiana świadomości rodziców.

Zagadnienia poruszane na konferencji  spotkały się z ogólną aprobatą. Podczas panelu dyskusyjnego, podsumowującego spotkanie, uczestnicy przedstawili swoje opinie i spostrzeżenia dotyczące tematu. Wszyscy zgodzili się z tym, że dostosowanie kształcenia zawodowego do współczesnej gospodarki jest NASZĄ WSPÓLNĄ WIZJĄ.